Autorii.

S? FACEM CUNO?TIN??

Monica Gornistu, mam? ?i educator în al?ptare. În 2016 am absolvit cursul “Educa?ie în lacta?ie” sus?inut la cel mai înalt nivel de c?tre doamna Dr. Marta Mure?an. În iulie 2016 am fondat asocia?ia Dragoste cu lapte pentru a crea proiecte de educa?ie în al?ptare. Primul proiect este Abecedarul de alaptare scris împreun? cu alte dou? mame pasionate de al?ptare, un medic rezident ?i un consultant în lacta?ie IBCLC. Cred c? numai prin educa?ie vom reu?i s? schimb?m mentalit??ile ?i ideile gre?ite privind al?ptarea. Cre?terea ratei al?pt?rii în România depinde în cea mai mare m?sur? de educa?ia mamelor. Laptele matern nu este numai un furnizor de bun?stare pentru copil, dar ?i cel mai semnificativ gest de dragoste.

Daniela Ilioiu, mam? ?i medic rezident medicin? de familie. Îmi doresc ca experien?a minunat? a al?pt?rii s? fie tr?it? de cât mai multe mame. Aproape toate mamele întâmpin? situa?ii dificile pe parcursul al?pt?rii ?i aproape toate pot fi rezolvate f?r? s? afecteze procesul al?pt?rii dac? sunt gestionate din timp ?i în mod corect. Asta ne dorim s? realiz?m. Suntem specia de pe pamânt cu procentul cel mai mic în al?ptare, de?i “se spune” c? suntem cei mai evolua?i.

Silvia Moise, mam?, moa?? ?i consultant în lacta?ie IBCLC. Am contact zilnic cu mamele la maternitatea din Ploie?ti, unde coordonez activitatea asisten?ilor medicali. Mi-am dat seama cât de important este s? avem un abecedar de al?ptare pe în?elesul mamelor, a?a c? am dat curs invita?iei Asocia?iei „Dragoste cu lapte” de a colabora la scrierea lui. Sper s? fie citit de cât mai multe mame!


Împreun? putem schimba percep?ia societ??ii privind al?ptarea. Încuraj?m mamele s? citeasc? Abecedarul de al?ptare ?i s? aleag? maternit??i care sus?in al?ptarea ?i unde sunt ajutate s? ini?ieze al?ptarea din prima or? de la na?tere, dac? este posibil.


MUL?UMIM PENTRU ÎNCREDERE  ?

Tizanidine Online
Buy Tylenol
Buy Celebrex Online
Buy Emla without Prescription