Cele mai grele momente sunt cele în care veni?i acas? cu copilul ?i trebuie s? v? descurca?i singuri. E ca la ?coala de ?oferi, dup? ce ai luat examenul începe partea mai grea, s? conduci singur. În acest moment important v? suntem al?turi pentru a v? ajuta s? face?i fa?? situa?iilor care pot ap?rea în al?ptare.

În principal, nu ave?i nevoie decât de piept ?i de copil pentru a al?pta. Trebuie s? al?pta?i la cerere (la cererea copilului, ori de câte ori vrea copilul), s? înv??a?i cum s? ata?a?i corect copilul la piept ?i, în anumite cazuri, cum s? extrage?i corect laptele de la sân. În plus, dac? înva?a?i s? face?i ?i compresie pe sân, fluxul de lapte va fi optim.

Unii copii dup? na?tere sunt letargici. Dac? ata?area s-a produs târziu, iar acas? nu vor fi bine hr?ni?i, din cauz? c? nu ve?i reu?i s? ata?a?i corect copilul la sân sau copilul nu suge eficient, ci mai mult suzeteaz? când st? la sân, vor fi ?i mai somnoro?i ?i incapabili s? sug? bine. În acest caz, extragerea laptelui de la sân poate fi salvatoare pân? ajunge la dvs. un consilier în al?ptare. Se extrage de minim 6-8 ori pe zi ?i de 2 ori noaptea. Copilul se va trezi ?i va suge mai viguros pe m?sur? ce e bine hr?nit.

Când situa?ia o cere, se poate apela ?i la un sistem suplimentar de nutri?ie care s? stimuleze lacta?ia. În general îns?, dac? copilul e s?n?tos ?i este ata?at bine de la început ?i e al?ptat la cerere, ve?i avea suficient lapte, copilul nu o s? v? fac? r?ni ?i va lua bine în greutate.

Dar dac? nu m? descurc?

Totu?i, dac? copilul nu se poate ata?a la sân, sunte?i la primul copil ?i nu ?ti?i cum s? îl ata?a?i la piept ?i face?i r?ni, copilul nu ia în greutate etc., trebuie s? apela?i la cineva care s? v? ajute în mod eficient ?i în timp util, altfel lacta?ia poate sc?dea sau pot ap?rea complica?ii ?i infec?ii ale sânului.

Cele mai multe probleme care apar în primele zile dup? na?tere pot fi rezolvate u?or printr-o ?edin?? de consiliere la telefon. Nu facem vizite acas? decât în aria noastr? de proximitate (Bucure?ti-Ilfov), dar v? putem pune în leg?tur? cu un consilier în al?ptare din ora?ul dumneavoastr?. Am stabilit urm?torul protocol: lua?i leg?tura cu noi ?i în func?ie de situa?ie stabilim împreun? dac? e cazul sau nu s? chema?i un consilier în al?ptare acas?.

Trimite?i un mesaj la monica@bagaj-maternitate.ro (sau pe facebook: Dragoste cu lapte) în care descrie?i problema pe scurt ?i noi o s? lu?m leg?tura cu dumneavoastr? cel mai repede posibil. Nu exist? situa?ie care s? nu poat? fi rezolvat? cu voin?? ?i cu r?bdare.

Maxalt Online
Buy Tylenol Online
Zanaflex
Buy Emla without Prescription