În?elegi importan?a al?pt?rii pentru familie, societate ?i mediu ?i vrei s? ne aju?i? Po?i contribui ?i tu.

Dac? ai un blog…

Înseamn? c? ai darul de a scrie ?i c? ai putea folosi acest talent ?i în sprijinul mamelor care al?pteaz?. Scrie un articol despre Abecedarul de alaptare astfel încât mamele, dar ?i ceilal?i cititori ai t?i, s? afle despre el. Abecedarul î?i va atinge scopul doar dac? ajunge la cât mai multe mame. Te rug?m s? ne dai ?i nou? linkul ca s? îl public?m.

Dac? e?ti activ pe Facebook…

Ofer?-ne un vot de încredere ?i d? share/like paginii noastre: Dragoste cu lapte. Mamele sunt foarte active în mediul online ?i î?i vor mul?umi pentru c? le-ai deschis poarta c?tre o al?ptare de succes.

Dac? e?ti jurnalist…

?tirile ?i articolele de calitate, cu adev?rat folositoare, sunt în num?r din ce în ce mai mic. Dac? rata mic? a al?pt?rii din România poate fi o ?tire, te rug?m s? analizezi ?i oportunitatea de a prezenta un proiect menit s? creasc? acest procent.

Dac? ai timp liber ?i vrei s? fii voluntar…

Un proiect bine realizat implic? mult? munc? ?i oameni dedica?i. Dac? î?i dore?ti s? sprijini mamele în cel mai frumos, dar ?i vulnerabil moment al vie?ii lor, vino în echipa noastr?! S-ar putea s? prime?ti mai mult decât po?i oferi.

Dac? e?ti consilier în al?ptare…

Profesia sigur ?i-a demonstrat câte dificult??i întâmpin? mamele în perioada al?pt?rii ?i cât de folositor ar fi ca ele s? aib? un bagaj minim de cuno?tin?e în al?ptare. Astfel am putea preveni anumite probleme sau nu s-ar mai ajunge la consecin?e grave sau greu de rezolvat. Po?i recomanda m?micilor s? citeasc? Abecedarul de alaptare pentru a î?i u?ura propria munc? de consiliere. Mamele vor primi informa?ii de cea mai bun? calitate. Dac? ?tim, putem s? prevenim!

Dac? ?ii un curs de puericultur?…

P?rin?ii sunt avizi de informa?ie. Mamele vor fi sigur încântate s? afle despre acest abecedar: le va aduce beneficii reale pentru s?n?tate ?i bucuria maternit??ii împlinite prin al?ptare.

 


Fiecare poate contribui cu câte ceva. To?i avem un rol ?i o responsabilitate fa?? de mamele ?i copiii de lâng? noi.


MUL?UMIM PENTRU SPRIJIN ?

Buy Mobic
Buy Skelaxin Online
Tizanidine
Buy Cafergot without Prescription