Am creat acest ghid pentru mamele care vor s? porneasc? al?ptarea cu dreptul.

Dorim s? le red?m mamelor ÎNCREDEREA în ele ?i în copilul lor. Am vrea ca ele s? fie preg?tite pentru al?ptare, s? nu mai sufere, ci s? se bucure de al?ptare al?turi de pruncii lor. Majoritatea mamelor aflate la prima sarcin?, sunt cel pu?in dezorientate atunci când afl? c? Al?ptarea se înva??… De ce trebuie s? înv???m cum s? al?pt?m, nu e un gest natural ?i firesc – se întreab? ele, pe bun? dreptate? Desigur c? e un gest natural, îns? chiar a?a stând lucrurile, în România peste 70% dintre mame î?i hr?nesc copiii cu lapte artificial. Cum se explic? acest fenomen?

Desigur, putem g?si multe explica?ii ?i poate c? am fi tenta?i s? ar?t?m cu degetul vinova?ii, îns? nu dorim acest lucru. Mai degrab? ne dorim ca mamele s? fie instruite în privin?a al?pt?rii. Pentru c? dac? mama ar cunoa?te câteva lucruri esen?iale despre al?ptare, ea nu ar mai c?dea prad? a?a u?or tenta?iei de a folosi laptele praf. Sfaturile ?i ideile gre?ite primite de mame privind al?ptarea î?i pot g?si ‘leacul’ dac? mama este instruit? ?i informat?. Atunci ea nu mai este vulnerabil?.


Laptele praf este o nenorocire, dar nu cea mai mare. Cea mai mare nenorocire este lipsa de informa?ii minime despre al?ptare care conduce la utilizarea lui. Citi?i v? rog Abecedarul de al?ptare. Este scris cu dragoste pentru toate mamele, mai ales pentru acelea care cred c? ele „chiar nu au sân”. Laptele praf NU este o op?iune pentru c? mamele, folosindu-l, î?i frâneaz? singure al?ptarea. A?a ajung s? cread? c? ele „chiar nu au sân” ?i c? un copil poate cre?te la fel de s?n?tos cu lapte praf ca ?i cu laptele matern, ceea ce e fals.


Monica Gornistu – Educator În al?ptare
Pre?edinte al Asocia?iei DRAGOSTE CU LAPTE

MUL?UMIM ?

Maxalt Online
Buy Tizanidine
Buy Zanaflex Online
Buy Celebrex without Prescription